Automatizovaný zber a zasielanie údajov


Spoločnosť má vlastný monitorovací a energetický softvér, ktorý je v tomto čase už unikátny a bol vyvíjaný pre potreby centralizácie prevádzky a monitoringu zdrojov a je neustále doplňovaný o nové moduly podľa legislatívnych potrieb vzťahujúce sa na výrobcov el. energií z OZE.

Je potrebné spomenúť jeden z najkomplikovanejších modulov – modul „Automatizácia OKTE“, ktorý plní funkciu automatického zberu denných a mesačných údajov z jednotlivých výrobní a následne ich automatické zasielanie na dennej báze pre potreby OKTE, a.s (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou).

Povinnosť výrobcov je zasielanie údajov na dennej báze do 10:00 hod., preto pri väčšom počte zdrojov už nie je v ľudských možnostiach tieto údaje fyzicky nahlasovať ale je potreba automatizácie.