Služby


V súčasnosti poskytujeme spoločnostiam v portfóliu a zákazníkom ucelené riešenia a služby spojené s prevádzkovou výrobní OZE na celom území SR.

Štruktúra spoločnosti je prispôsobená na minimalizáciu dodatkových režijných nákladov. Modulárne usporiadanie zamestnancov za využitia aj zmluvných partnerov, umožňuje efektívne využívanie pracovných síl a robí tak spoločnosť mimoriadne pružnou, schopnou zvládnuť bez akýchkoľvek ďalších problémov zákazky malého i väčšieho rozsahu.


Portfólio služieb, poskytovaných podnikateľskému sektoru zahŕňa:

Projekcia a poradenstvo v oblasti OZE
Inštalácia fotovoltických systémov
Automatizovaný zber dát z elektromerov
Monitoring a optimalizácia výroby z FVE
Údržba fotovoltických elektrárni
Špecialne strojové umývanie a čistenie fotovoltických panelov
Termografická diagnostika
Montáž určených meradiel
Štruktúrované kabelážne systémy
Elektroinštalácie
osvetlenie
zásuvková inštalácia
bleskozvod a uzemnenie
vonkajšie osvetlenie
výroba NN rozvadzáčov
Systémy kontroly vstupu a dochádzkové systémy
Kamerové a bezpečnostné systémy
Komunikačné a prenosové systémy