Údržba a monitoring FVE


V súčasnosti poskytujeme spoločnostiam v portfóliu a zákazníkom ucelené riešenia a služby spojené s prevádzkovou výrobní OZE na celom území SR.

Naša spoločnosť HELIOSYS s.r.o. zakúpila licenciu na monitorovací a energetický softvér – portál SBI, ktorý je v tomto čase už unikátny a bol vyvíjaný spoločne so spol. CGC a.s. pre potreby centralizácie prevádzky a monitoringu zdrojov a je neustále doplňovaný o nové moduly podľa legislatívnych potrieb vzťahujúce sa na výrobcov el. energií z OZE.