Termografia


Flash test

Základným testom výkonnosti parametrov je flash test.

Panely sú testované za štandardných špecifických podmienok, pri osvetlení s intenzitou 1000W/m2 se spektrem AM 1.5.

Termokamera

Heliosys - termografia

Termokamera umožňuje merať teplotu povrchu fotovoltaických panelov pri ich zaťažení a odhaľujú v mnohých prípadoch prítomnosť neakého problému.

Pomocou termokamery je možné odhaliť napríklad defekty elektrických komponentov, ako sú bypass diódy a spojovacia skrinky, tak isto aj mechanické vady ako sú delaminácie alebo bunkové poškodenie. Termografia tak isto pomáha lokalizovať problémy s pájkovanými bodmi, čo môže nakoniec spôsobiť problémy v dlhodobom horizonte.

Výstupom termografickej kamery sú snímky, ktoré určujú spektrum teplot na povrchu meraného objektu. V podstate, kamera prevádza neviditeľné infra žiarenie do viditeľného spektra vlnových dĺžok. Každá farba definuje určitú teplotu.

Termografia poskytuje rýchle a jednoduché informácie o solárnom module a určuje kvalitu a odhaľuje výskyt možných budúcich rizík. Vzhľadom k tomu, že termografické obrazy sú obecne prijímané výrobcami a velkoobchodníkmi ako dôkaz vady, môže táto služba pomocť vyriešiť zaistenie pohľadávky veľmi rýchle.

Ukážka termografických snímkov

Ukážka termografických snímkov