Referencie


Našimi najlepšími referenciami sú spokojní klienti – výrobcovia, ktorý prevádzkujú fotovoltické elektrárne (zemné aj strešné inštalácie), bioplynové stanice a kogeneračné jednotky, ktorým sme poskytli profesionálne riešenia a stále poskytujeme služby na vysokej úrovni.

V súčastnosti má spol. HELIOSYS cca 30 firemných zákazníkov, prevádzkovateľov fotovoltických parkov o celkovom výkone 40 MW a prevádzkovatelia bioplynových staníc (BPS) o celkovom výkone 7 MW.